Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 19/02
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek, porovnání 2000 a 2001. Nákladová rentabilita.

Souhrnný report