Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 24/02
Struktura nákladů, závazky a pohledávky, nesplacený bankovní úvěr a leasing.

Souhrnný report