Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 26/02
Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví (1983-2001). Zaměstnanci - vývoj průměrné měsíční mzdy (19988-2001), proporce mezi průměrnými mzdami (1995-2001), podíl průměrné tarifní mzdy z půrměrné měsíční mzdy (1995-2001), skladba celkové průměrné mzdy (1995-2001). Vývoj průměrné měsíční mzdy v soukromých a církevních zdravotnických zařízeních (1995-2001). Průměrná měsíční mzda zaměstnanců zdravotnických organizací - zaměstnanci celkem, lékaři, střední zdravotničtí pracovníci.

Souhrnný report