Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 28/02
Struktura nemocnic z hlediska velikosti. Počet lůžek na 1 lékaře a na 1 SZP, jejich využití a průměrná ošetřovací doba. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita. Náklady nemocnic na 1 hospitalizaci v roce 2001. Výnosy, tržby od zdravotních pojišťoven na 1 lůžko v roce 2001. Pohledávky, závazky, nesplacený úvěr a leasing.

Souhrnný report