Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Úvodní informace (I. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 46/02
Obsah dotazníku, časový průběh šetření, výběrový soubor, práce tazatelů, neuskutečněné rozhovory.

Souhrnný report