Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 47/02
Pohlaví a věk, rodinný stav, velikost domácnosti, národnost, vzdělání, ekonomická aktivita, současné zaměstnání, velikostní skupina obce.

Souhrnný report