Studium na zdravotnických školách - školní rok 2001/2002

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 52/02
Studenti a absolventi SZŠ a VOZŠ. Studim na zdravotnických školách - denní studium. Zdravotnické školy podle druhu a oboru studia. Vývoj počtu studujících a absolventů na SZŠ a VOZŠ. Struktura studujících na SZŠ a VOZŠ podle oboru studia.

Souhrnný report