Studující a absolventi lékařských, zdravotně - sociálních a farmaceutických fakult - rok 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 53/02
Studující (k 31.10.2001) a absolventi (za rok 2001) lékařských fakult, zdravotně-sociálních fakult a farmaceutických fakult. Studující podle oboru a typu studia. Vývoj počtu nově přijatých a absolventů lékařských fakult - magisterský studijní program (1990-2001). Vývoj počtu studujících na lékařských fakultách - magisterský studijní program (1990-2001).

Souhrnný report