Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Stravovací návyky (IV. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 54/02
Respondenti podle upřednostňovaných stravovacích zásad. Průměrný počet dodržovaných stravovacích zásad. Složení respondentů podle dietního indexu a vzdělání. Složení respondentů podle dietního indexu (1993-2002).

Souhrnný report