Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Fyzická aktivita (VIII. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 60/02
Sledování fyzické aktivity respondentů. Fyzická aktivita ve volném čase a podle věku a pohlaví.

Souhrnný report