Lékaři podle oborů činnosti v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 62/02
Členění podle hlavního oboru a podle oborů činnosti. Počet lékařů podle krajů, lékaři podle oborů činnosti a pohlaví, struktura lékařů podle zřizovatele, struktura lékařů podle kraje (sídla zařízení).

Souhrnný report