Domácí zdravotní péče v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 63/02
Definice domácí zdravotní péče, údaje o její činnosti. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využívajících tuto službu. Způsob indikování domácí zdravotní péče.

Souhrnný report