Zdravotně riziková konzumace alkoholu v ČR (srovnání šetření HIS CR 1999, CIDI 1999 a studie SZÚ 1996)

Region: ČR
Rok: 2001
Číslo: 41/01


Souhrnný report