Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 1999

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 15/00


Souhrnný report