Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za rok 1998 podle druhu poskytované péče

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 19/99


Souhrnný report