Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 podle druhu poskytované péče

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 36/99


Souhrnný report