Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 07/98


Souhrnný report