Náklady a výnosy nemocnic za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče

Region: ČR
Rok: 1998
Číslo: 60/98


Souhrnný report