Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1998

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 67/99


Souhrnný report