Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Preventivní péče)

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 02/10/19

Tato Aktuální informace se věnuje analýze preventivní péče z dat z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR 2008 podle pohlaví a věku respondentů. Sledujeme očkování proti chřipce, měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a glykémie, provádění testu na okultní krvácení. U žen navíc sledujeme mamografická vyšetření prsů a preventivní onkologickou cytologii. Rozdíly mezi pohlavími byly prokázány pouze u měření krevního tlaku, ženám byl v posledních 12 měsících krevní tlak měřen častěji než mužům. Rozdíly existují mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, obecně platí, že přibližně od věku 55 let respondenti věnují preventivní péči větší pozornost. Dále můžeme konstatovat, že implementace screeningových programů doporučených Radou EU je v ČR dobře cílená.Souhrnný report