Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 49/10
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 435 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 19 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 612 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 20 % více než v roce 2003.

Souhrnný report