Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 50/10
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 96 % v roce 2009 a celkem tak byla zpracována data ze 118 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2009 zajišťovalo celkem 182,72 lékařů a 1 413,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2009 provedeno 960 148 odběrů od 264 664 dárců, z nichž bylo vyrobeno 426 824 jednotek přípravků červené řady, 35 751 terapeutických dávek trombocytů a 505 777 litrů plazmy.

Souhrnný report