Zdravotnictví ČR 2009 ve statistických údajích

Region: ČR
Rok: 2009
ISBN: 978-80-7280-882-3
Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích