Výskyt pohlavních nemocí u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 2000-2009

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 54/10

Tato aktuální informace přináší základní údaje o povinně hlášených pohlavních nemocech z Národního registru pohlavních nemocí v letech 2000–2009 z hlediska injekčních uživatelů drog, kteří během sledovaného období tvořili 5,2 % nahlášených případů syfilis a 1,3 % nahlášených případů kapavky.Souhrnný report