Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Užívání drog)

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 55/10
Analýza zpracovává výsledky šetření EHIS z hlediska identifikace uživatelů drog mezi respondenty. Podle šetření je v populaci ve věku 15 let a více zhruba 15 % osob, které někdy užily drogu. V průběhu posledních 12 měsíců drogu užilo 13 % mužů a necelých 9 % žen ve věku do 35 let. Mezi muži je užívání drog častější než u žen, nejvíce uživatelů je mezi mladými. Nejčastěji se jednalo o užívání marihuany, dále pak extáze a lysohlávek, ovšem na poměrně nižší úrovni. Ve srovnání s roky předchozích šetření se podíl uživatelů drog výrazně zvýšil. Pokud porovnáme údaje ze šetření EHIS s výsledky šetření provedeného Národním monitorovacím střediskem, pak zjišťujeme, že šetření EHIS podíl uživatelů drog výrazně podhodnocuje a jejich skutečný podíl v populaci je vyšší. Uživatele drog zná 28 % dotázaných.

Souhrnný report