Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Náklady na zdravotní péči)

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 56/10
Aktuální informace zpracovává data o soukromých výdajích respondentů na zdravotní péči v celém jejím rozsahu, tzn. péči stomatologa, praktického a specializovaného lékaře, další zdravotní péči, včetně lůžkové, dále výdaje na léky (předepsané i nepředepsané) a konečně na zdravotnické pomůcky. Nejvyšší výdaje respondentů připadaly na předepsané a nepředepsané léky, u žen jsou výdaje vyšší než u mužů. Zhruba polovina respondentů vydala v posledních 4 týdnech částku vyšší než 150 Kč.

Souhrnný report