Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 60/10

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2009 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2005–2009. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2009 dosáhly cca 213 miliard Kč.Souhrnný report