Tuberkulóza v Evropě v roce 2008 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Region: ČR
Rok: 2010
Číslo: 61/10

V 50 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2008 registrováno 462 tis. případů TBC a tvořily 6 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.Souhrnný report