Potraty v Moravskoslezském kraji v r. 2001

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2002
Číslo: 03/02/19


Informace ze zdravotnictví a krajů