Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001

Region: Zlínský kraj
Rok: 2002
Číslo: 03/02/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů