Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Zlínského kraje v r. 2001

Region: Zlínský kraj
Rok: 2002
Číslo: 04/02/19


Informace ze zdravotnictví a krajů