Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče v Jihomoravském kraji v roce 2002, jejich pohledávky a závazky, bankovní úvěry a leasing

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2003
Číslo: 16/03


Informace ze zdravotnictví a krajů