Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví Ústeckého kraje v roce 2001, 2002 a v 1. pololetí roku 2003

Region: Ústecký kraj
Rok: 2003
Číslo: 15/03


Informace ze zdravotnictví a krajů