Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003

Region: Hlavní město Praha
Rok: 2004
Číslo: 09/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péče obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů