Síť zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji 2003

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2004
Číslo: 13/04
Informace ze zdravotnictví kraje o síti zdravotnických zařízení obsahuje údaje o její struktuře podle druhu a zřizovatele zařízení a podle území. Podává informace také o změnách v síti zdravotnických zařízení v posledních třech letech.

Informace ze zdravotnictví a krajů