Dermatovenerologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2004
Číslo: 06/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů