Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2004
Číslo: 07/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů