Gynekologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2003

Region: Středočeský kraj
Rok: 2004
Číslo: 05/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů