Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2005
Číslo: 09/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů