Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2004

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2005
Číslo: 14/05
Informace o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů