Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004

Region: Ústecký kraj
Rok: 2005
Číslo: 07/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů