Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2004

Region: Zlínský kraj
Rok: 2005
Číslo: 04/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody ve Zlínském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení

Informace ze zdravotnictví a krajů