Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005

Region: Hlavní město Praha
Rok: 2006
Číslo: 06/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů