Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 07/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění a činnosti, dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna přehledem základních ukazatelů lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů