Dětská a dorostová péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2005

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2006
Číslo: 08/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo-vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů