Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 10/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů