Dětská a dorostová péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 11/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů