Domácí zdravotní péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 12/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti domácí zdravotní péče v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění, objemu poskytnuté péče a o léčených pacientech.

Informace ze zdravotnictví a krajů