Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2005

Region: Pardubický kraj
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Pardubickém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů