Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Plzeňském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech.

Informace ze zdravotnictví a krajů